Posts tagged ‘Titluri’

Conferinţa Naţională de Antropologie Urbană

  • antropologieConferinţa naţională de antropologie urbană ediţia a II-a Roman

Pe 11 Noiembrie 2011 a avut loc cea de a -III-a Conferinţă de Antropologie Urbană coordonată de prof. dr. Adrian Majuru la Muzeul de Istorie Roman; în cadrul simpozioanelor desfăşurate a avut loc şi lansarea volumului editat de Editura Muşatinia, Conferinţa de Antropologie Urbană ediţia a II-a Roman. „M-am hotărât să editez acest volum, volum care se înscrie de azi în circuitul culturii naţionale pentru că în concepţia mea o editură nu are menirea numai de a edita cărţi ea are şi rolul de a sprijini cu toate resorturile de care dispune munca unor oameni care doresc promovarea culturii. Înţelegând foarte bine problemele finaciare care se ridică atunci când am editat cartea, am reuşit printr-o muncă de echipă, alături de Iulia şi Relu Butnariu,  să trecem peste toate greutăţile ivite şi să încredinţăm tiparului acest studiu antropologic, cu oameni şi locuri, străjuiţi de o viaţă spirituală bogată. Chiar dacă Editura Muşatinia >>>

revista Melidonium III

Sâmbătă 22 octombrie 2011 a avut loc lansarea numărului III al revistei Melidonium, împreună cu alte două cărţi editate recent la Editura Muşatinia din Roman, Chivotul syncategorematelor şi infinitul avându-l ca autor pe reputatul profesor dr. emerit Tudor Ghideanu din Iaşi şi lucrarea profesorului Mihai Andone, Predicile Sfântului Ioan Gură de Aur în haine ri(t)mate. Participanţi la acest eveniment cultural au fost ÎPS Ioachim Băcăuanul episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, profesor dr. emerit Tudor Ghideanu filosof şi publicist, membru al Institutului Mondial de Fenomenologie (S.U.A), profesorii Mihai Andone, Gh. A. M. Ciobanu, Cecilia Bănică-Pal, şi alţi oameni de cultură locali, susţinuţi de  un numeros public iubitor de carte din urbea moldavă. >>>

Predicile Sfântului Ioan Gură de Aur

  • andonePredicile Sfântului Ioan Gură de Aur în haine ri(t)mate

autor Mihai Andone

La umbra timpului

  • palLa umbra timpului

    autor Cecilia Bănică Pal >>>

O umbră, un vis

  • O umbră, un vis

 

autor Ioan Ţepordei

Conservarea pieselor arheologice autor Otilia Mircea

  • Conservarea pieselor arheologiceotilia

autor Otilia Mircea

La Muzeul de Istorie din Roman se  lansează volu­mului „Conservarea pieselor arheo­logice”, semnat  Otila Mircea, inginer doctorand, responsabilul departamentului de restaurare din cadrul Muzeului de Istorie. „Lucra­rea este deosebită, atît prin inedi­tul tematicii ei, ca şi prin modali­tatea de tratare a acesteia, utilizînd evantaiul fizico-chimic al unor vi­ziuni contemporane, o matemati­zare adecvată, precum şi o apelare impresionantă la o bibliografie fără egal. >>>

lansare

 Mioriţa mit triadic la Biblioteca judeţeană G. T. Kirileanu Piatra  Neamţ 14 Mai 2008

picture9-002Aula Bibliotecii G. T. Kirileanu a găzduit lansarea a două cărţi semnate Gh. A. M. Ciobanu.  La eveniment au participat Constantin Bostan directorul bibliotecii, prof. Gh. A. M. Ciobanu, Emilia Ţuţuinau editor Ed. Muşatinia, Cristian Livescu critic de artă, Constantin Tomşa critic literar şi un numeros public. >>>

lansare carte

 

picture9-0011  „O antologie a literaturii nemţene” la Piatra Neamt
în aula Bibliotecii municipale G. T. Kirileanu. Lansarea volumului a avut loc la Biblioteca judeţeană  din Piatra Neamţ în prezenţa domnilor prof.  Gh. A. M. Ciobanu, Cecilia Bănică Pal, critic literar Cristian Livescu,  prof. Constantin Tomşa, editor Emilia Ţuţuianu, şi a publicului ce a inclus oameni de cultură din Roman şi Piatra Neamţ. Printre invitaţi a  fost prezentă sora scriitorului Laurian Ante, Dna.  M. Preda, moderator fiind Dl. Constantin Bostan directorul bibliotecii.


„Antologia a apărut din dorinţa de a strînge într-o carte, autorii de texte beletristice născuţi sau trăitori pe

meleagurile nemţene. Acest demers a fost prilejuit şi de faptul că unii confraţi într-ale scrisului au fost prea repede daţi uitării fără nici o justificare, peste alţii critica literară a trecut cu o evidentă uşurinţă, iar o altă categorie, deşi înfiptă bine în memoria oamenilor datorită unor etichetări radicale favorizate de către o parte a istoriografiei au ajuns sus, fără ca lumea să le citească scrierile..” (Laurian Ante) >>>

Nimbul crizantemei

  • PoeziiNimbul crizantemei

 autor Ion Cârnu

Scriitorul Ion Cârnu lansează, în aceste zile, un volum de versuri ceva mai special, care nu cuprinde poezii în buna tradiţie a literaturii româneci în cea a liter­aturii…japoneze. Cartea, intitulată „Nimbul crizantemei” şi apărută la editura Muşatinia din Roman, reuneşte 101 de poeme haiku. Ion Cârnu nu se află la prima apariţie editorială, scriitorul semnând mai multe volume de versuri „Olimpiada mugurilor”, „Pasăre şi delfin”, „Zbori la mine, primăvară”, „Singurătatea ploii”, „Odă clasicilor englezi duşi la maculatură”, pre­cum şi două studii monografice, „Caragiale la Neamţ”, „Drumuri eminesciene” şi o monografie intit­ulată „Satul din univers”. >>>