Posts tagged ‘Francesca PINI’

Ştefan Dumitrescu – Unica metaelegie sau Cartea lui Iov

Scriitorul Ştefan Dumitrescu este greu de cuprins într-o viziune unitară…sau viziunea care va reieşi din lectura operelor lui va fi foarte mare, greu de cuprins şi de înţeles…
Volumul de faţă este în primul rând o mare carte de poezie, în care autorul încearcă să cuprindă ca într-o panoramă întreaga Istorie şi Existenţă umană. În care încearcă să îl ducă mai departe pe Nichita Stănescu, sau încearcă să ducă mai departe limbajul poetic, cel re-descoperit de Nichita şi dus pe un nivel superior…Dar oare poetul încearcă lucrul acesta? S-ar putea să greşim… (mai mult…)