Posts tagged ‘Cecilia Bănică Pal’

SIMBOL, TAINĂ, MISTER, sub semnătura poetei ELENA CRISTINA TOADER – prefaţată de poeta CECILIA BĂNICĂ PAL

Simbol taina mister - Elena Cristina Toader

Sentimente metalizate

  • sentim-metSentimente metalizate

 autor Cecilia Bănică Pal

Oscilând între expresia ternă, prozaică şi chipul ingenuu al rostirii poetice naive, constructul poetei se edifică, se înalţă între Regret şi Visul ideal (…)                               prof.univ.dr.Tudor Ghideanu

Trăirea liniştită a neliniştii, de prof. Gh. A. M. Ciobanu: cronică literară

„Lirica muşatină duce mai departe  tradiţionala ei înărcătură de interogaţii poetizate, generate de existenţa umană şi de existenţialismul viziunii cotidiene al fiinţării.
Asistăm la un „non-stop” poetic, deschizător de  originalitate spontană şi sensibilitate, de arhitecturi versificante şi adîncimi, toate făcînd, dintr-un Roman „Muşat”, un Roman „rimat”, o insulă a meditaţiilor, aflată într-un ocean al tehnofililor.În librăriile de lîngă noi, un alt „lîngă noi”, versificat, aparţinînd profesoarei de literatură Cecilia Bănică Pal, semnat cu realismul timpurilor noastre – „Nelinişti fireşti” – grafiat contemporanic prin arta „penelului” lui Haidu şi toate întruchipate tipografic de către tînăra şi mult afirmata Editură locală, „Muşatinia”. >>>

Nelinişti fireşti

  • Nelinişti fireştinelinisti

autor Cecilia Bănică Pal

Romaşcanii iubitori de cultură, au fost sîmbătă, 11 decembrie 2004, mar­torii dublului eveniment, ce a avut loc, la ora amiezii, în incinta Muzeului de Artă Roman. >>>