revista Melidonium numărul I

1melidonium

Revista culturală romaşcană „Melidonium” fondată şi realizată de Doamna Emilia Ţuţuianu, sub egida Societăţii Culturale George Radu Melidon, apărută şi cu sprijinul colegilor bibliotecari de la Biblioteca „GeorgeRadu Melidon”, va fi lansată pe 22 mai, ora 12.00, publicului cititor. Evenimentul cultural va avea loc la Biblioteca municipală „George Radu Melidon”. În ceea ce priveşte revista Melidonium, aceas­ta şi-a luat numele de la întemei­etorul primei biblioteci publice la Roman, George Radu Melidon, iar între coperţile sale, oameni de cultură adună crîmpeie din propriile creaţii. La acestea, alţi truditori în ale edu­caţiei şi culturii, adaugă aspecte din preocupările celor ce-şi desfăşoară munca în biblioteci, şcoli, muzee, edificii religioase şi care întreprind acţiuni complexe privind cunoaşte­rea trecutului, dar şi consemnarea prezentului în spaţiul spiritual al Romanului. „Împreună cu intelec­tuali ai Romanului, am fondat această societate culturală, Societatea Culturală „GeorgeyRadu Melidon”, convinşi de necesitatea continuării, trans­miterii şi conservării nealterate a tezaurului spiritual romaşcan, con­vinşi fiind că o societate nu poate fiinţa decît prin cultură. Referitor la structura revistei, căreia îi dorim o viaţă cît mai lungă în peisajul publicistic românesc, am compar­timentat-o pe domenii de cultură, încercînd o globalizare a subiecte­lor după specificul lor: literatură, critică literară, poezie, religie, ştiin­ţă, arhitectură, filosofie, estetică şi altele, dorind să satisfacem cerinţele tuturor cititorilor”, a dec­larat Emilia Ţuţuianu, fondatoarea revistei Melidonium. Deosebit de intere­santă prin conţinutul textelor, dar şi ţinuta grafică, noua publicaţie ro­maşcană, sigur, va face „carieră” în ţinutul spiritual muşatin, devenind în acelaşi timp, tradiţie şi speranţă, entuziasm şi experienţă, debut şi consacrare întru binecuvîntarea Ro­manului.

film lansare Omnifonismul şi revista Melidonium Biblioteca „George Radu Melidon” Roman 22 mai 2009

                                note Dual muşatin de spirit- Melidon Gh. A. M. Ciobanu

„Tradiţionala vatră de cultură a Romanului păşeşte, acum, la început de nou Mileniu, cu două arcade de spiritualitate, una generată cu cinci sferturi de veac în urmă – Biblioteca publică – şi cealaltă, existentă de curînd – Societatea Culturală şi Revista ei – amândouă purtând pe frontispiciul lor de înţelepciune numele cărturarului muşatin, George Radu Melidon, de unde şi denumirea publicaţiei de „Melidonium”. Două popasuri de altitudine şi demiurgism, amîndouă dăruind aripi de zbor culturii poporului nostru şi poporenilor aflaţi aici, la străbuna confluenţă moldavo-sireteană.

Zămislită, cu peste un secol în urmă, modestă şi-ntrun alt lăcaş, Biblioteca îşi va împleti truda ei de luminare a cititorilor, cu acea a Societăţii Culturale „Miron-Costin”, cu acesta prestigioasă „scenă spirituală”, în „Amfiteatrul” căreia au ‘ poposit, în perioda interbelică, numeroase somităţi naţionale sau din afară, printre care şi genialul George Enescu.

După război, Biblioteca îşi definitivează sediul, în actuala clădire „florentină”, apartenentă la început, iubitorului de frumuseţe arhitectonică, Vasile Ioachim. Un aşezămînt care, o dată privit nu se poate uita, prin arcuirile sale exterioare, prin cariatidele din firide şi, mai ales, cu simbolica sa „Campanillă”. Neiertătoarea şi fireasca dăltuire a sistematizării a mai „muşcat” din ea, dar, aşa cum este, rămîne, pentru trecătorul sau vizitatorul ei, un „Ave Ars”.

Biblioteca Municipală a Romanului, luîndu-şi mai tîrziu şi numele cititorului ei, „George Radu Melidon” şi el un fiu şi un cărturar al Urbei noastre, s-a impus, de la început, prin evantaiul larg al diverselor slujiri aduse culturii, de la ritualul sacrosanct al Cărţii şi pînă la relaţiile cu exteriorul naţional şi universal. E, la ora actuală, un sanctuar spiritual, numit, ca exterior, „Palatul cu Campanillă”, iar în interior, „Tezaurul celor peste o sută cincizeci de mii de tipărituri” diverse şi „pentru toţi”. „Donaţia Melidon”, acum Bibliotecă Municipală şi coordonată de bibliotecara Cristina Panaite, a ajuns să devină un adevărat „Ceahlău” al spiritualităţii umane.

Evoluţia spre mai mult a acestui lăcaş de cultură a făcut ca în perimetrul ei să se constituie, în paralel, şi o Societate Culturală, ce poartă numele ctitorului „Melidon”, ce nu de mult şi-a alăturat şi o Revistă politematică – „Melidonium” – amîndouă ducând mai departe, pe un alt plan, numele cărturarului fondator. Şi Societatea, ca şi Revista ei, sînt editate de bibliotecara Emilia Ţuţuianu – Dospinescu care ne mai onorează şi cu unica şi rodnica Editura a Romanului – „Muşatinia”, ce-i aparţine de aproape un deceniu.

E un omagiu dual, pe care urbea nostră îl aduce acestui romaşcan, ce a îndrăgit, cu mult în urmă, cultura păstrată în tăcerea cărţilor şi universul de gîndire cuprins în ele, animat, în acelaşi timp, şi de harul suprem de a dărui şi altceva, încât, prin aceasta, o carte, devine „bibliotecă”, iar gîndul profund al unui autor se răspîndeşte în lume.

De aceea era firesc ca, mai tîrziu, în timpul nostru, cel ce-i va preţui această dărnicie să fie doar un editor. Şi urbea noastră a înfăptuit, cu har şi dar, această îngemănare a „cuvîntului scris”.
E o dualitate rară, în care o Bibliotecă şi o Societate Culturală, colaborează pentru oameni, iar oamenii, setoşi de „zborul cărţii”, deschid cu drag, cînd un portal, când pe un altul, spre a se simţi la înălţimi de gând ales.”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s