Olneofonismul, autor Gh. A. M. Ciobanu

olnefonismul

Şcoala de Artă „Sergiu Celibidache” a fost, în 29 ianuarie 2011, gazda unui moment artistic deosebit: prezentarea celui de-al treilea volum al trilogiei „Muzica mileniului III”, semnat de reputatul profesor romaşcan Gheorghe A. M. Ciobanu, completată în mod fericit cu un recital de pian susţinut de pianistul Bogdan Măndăşescu, asistent universitar la Universitatea de Artă „Alexandru Ioan Cuza”, fost elev al Şcolii de Artă din Roman. Momentele au fost prezentate de profesorul universitar Tudor Ghideanu, de profesorul Ovidiu Trifan, de la Şcoala de Artă, şi de directorul Edi­turii Muşatinia, Emilia Ţuţuianu.

„Acest ultim volum al «Muzicii mile­niului III» este dedicat Olnefonismului şi vorbeşte despre muzica inspirată din latu­ra cosmică a existenţei noastre. Compo­zitorii îşi vor imagina această lume şi ne vor transmite şi nouă emoţiile lor”, a spus profesorul Gheorghe A. M. Ciobanu.

Liceul de Artă prezentare Olenofonismul autor Gh. A. M. Ciobanu

Liceul de Artă prezentare Olenofonismul autor Gh. A. M. Ciobanu

„Astăzi prezentăm cu mare plăcere şi emoţie «Olnefonismul», al treilea volum al trilogiei, avangardiste am putea spune, «Mileniul trei pe portativ». Surpriza noas­tră, a romaşcanilor, pentru venerabilul domn Ciobanu, este invitarea a doua dis­tinse personalităţi de cultură, domnul pro­fesor universitar Tudor Ghideanu şi dom­nul Bogdan Măndăşescu, pianist la Con­servatorul „George Enescu” din Iaşi, cărora le mulţumesc pentru amabilitatea de a fi prezenţi în mijlocul nostru, care vor oferi momente speciale domnului Gheo­rghe Ciobanu. Dacă sute de comunicări, însoţite de demonstraţii muzicale, au încîntat de-a lungul anilor elevii, studenţii, determinîndu-i în mod discret să înţeleagă bogăţia spiritua.lă a creaţiilor aparţinînd clasicilor, romanticilor şi contemporanilor, ce avem sub ochii noştri acum, volumul «Mileniul trei pe portativ», este un unicat, aparte de Muzică şi unele Arte telurice, care sînt după chipul şi sensibilitatea noas­tră, noi cei cu picioarele pe pămînt, şi con­topiţi armonic, trup şi suflet de spaţiul de lîngă noi al Planetei. Mărturisesc că m- am simţit onorată cînd autorul a preferat publicarea operei domniei sale la Editura Muşatinia, pentru că astfel de lucrări apar de regulă la edituri de specialitate. Vă mărturisesc că am muncit mult la aceste lucrări, pentru a reda cît mai corect opera autorului. Ii mulţumesc, pe această cale, şi domnului Iosif Haidu, pentru frumoasa copertă realizată la cele trei volume de faţă”, a spus în prezentarea lucrării, direc­torul Editurii Muşatinia, Emilia Ţuţuianu. Cele trei volume semnate de profesorul romaşcan nu se vor regăsi pe rafturile li­brăriilor. Profesorul Ciobanu a luat decizia de a dona toate volumele universităţilor de artă şi bibliotecilor din ţară. Evenimentul de suflet de la Şcoala de Artă a atras foarte mulţi romaşcani iubitori de muzică şi de frumos, facînd ca sala de festivităţi a şcolii să devină neîncăpătoare.

note  de Ovidiu Trifan

” Compozitorul şi muzicologul Zeno Vancea compara procesul de evoluţie a unui fenomen muzical cu formarea unui atol de corali prin asocierea a mii şi mii  de corali care cresc unii peste alţii, neştiuţi de nimeni, până când se iveşte un vârf pe întinsul mării, dar, care estecontribuţia fiecărui „coral” în parte, este mai puţin cunoscut. Aşa a apărut probabil, pe nesfârşitele orizonturi ale cunoaşterii şi un vârf numit Ciobanu şi care, asemenea celui mioritic, păstoreşte o lume sonoră dominată de simboluri existenţiale şi  însuşi transformându-se dintr-un homo teluricus  într-un homo cosmicus. Însă, spre deosebire de ciobanul mioritic, cel actual, care şi-a preschimbat numele în renume şi ne onorează astăzi cu prezenţa saîn mijlocul  nostru, nu este pândit de niciun iminent asasinat pus  la cale de niscaiva proftitori de concepte filozofice.

Amintindu-ne şi de alte lucrări ale profesorului remarcăm o obsesivă preferinţă pentru cifra trei: Mioriţa este percepută ca un mit triadic pe guidonicul portativ s-a instalat mileniul trei prezentul  opus este structurat pe trei paliere congruente, ale muzicii cu universul fiinţei, ce decurg unul dintr-altul şi converg spre un posibil „mâine” al  domeniului componisticii, deschis la avalanşa de înnoiri ale viitorului. Încercând  să ne familiarizăm cu fascinantul univers onti omni şi olnefonic pe care ni-l propune cu curaj distinsul nostru profesor, ne frapează de la început dezinvoltura cu care păşeşte pe calea regală a cercetării sistematice, cu rigoarea ştiinţă care sălăşluieşte, ca un alter ego, într-un suflet ultrasensibil de artist. De aceea, pare a fi firească întrebarea cine este, de fapt, autorul? . Un filozof al muzicii, sau un muzician filozof? Se pare că răspunsul este conţinut într-o memorabilă caracterizare sintetică făcută în urmă cu peste un deceniu de Iosif Sava: Domnule Ciobanu, sunteţi un miracol…Care i-ar fi fost, oare, destinul acestui miracol dacă în urmă cu peste jumătate de secol ar fi urmat îndemnul pe care i l-a făcut Antonin Ciolan, una din baghetele de cristal ale scenei româneşti: Eu te sfătuiesc, tinere Ciobanu, să te laşi de orice şi să te apuci, imediat, de compoziţie muzicală.

Gh. A. M. Ciobanu

Gh. A. M. Ciobanu

În Ontifonismul, primul volum din seria triadei Mileniul trei pe portativ, autorul după cum observă compozitorul şi esteticianul Liviu Dănceanu negociază consecinţele în ordine gnoseologică ale ideii de cosmos vibratoriu, iar cititorul interesat de spectacolul speculaţiei rafinate, sublimate, va datora, cu siguranţă pietate unei reflecţii transformată cu eleganţă şi acuitate în sistem. Profesoral Ciobanu afirmă că muzica ontică poate reda intimitatea universală a existenţei. Ontifonismul, ca sistem, se bazează pe un număr de 295 de combinaţii scalare, unitare şi eterogene, care includ şi cele două sensuri inverse şi egale între ele, expansiunea şi retracţiunea universului, precum şi elgoţiunea,însemnând infinitul cotidian de lângă noi, locul geometric onticCa formă de organizare superioară a materiei muzicale la nivelul parametrului înălţime, aceste entităţi modale se pliază pe cele trei sensuri ale devenirii de tip ontic: ascendentă, descendentă şi starea de echilibru.Ele ne amintesc de anticele moduri greceşti, de scările octaviante medievale propuse prin secolul al XVI-lea în Dodecachordon de elveţianul Glareanus, iar prin rigoarea aritmetică, de Cartea modurilor lui Anatol Vieru sau de Moduri şi proporţii a lui Wilhelm G. Berger. După cum observă autorul, relativitatea modală a Ontifonismului ţine cont de structura ;«noastră telurică, permiţând simbioza tonalo- rl ^ 5 modalului cu Ortofonismul tonal.Pentru a-şi susţine ţi teoria, profesorul Ciobanu uzează şi de o ‘ terminologie adecvată conceptului propus: modalaţie, preofonie, reofonie, arcofonie etc.

 Această viziune este continuată şi în al doilea volum, Omnifonismul, considerat a fi tot triadic, dar nu ca mit, precum Mioriţa, ci ca sistem, triada posibilă propusă fiind: aici, departe, la infinit. Autorul ne atenţionează că este vorba de o redare integrală şi singulară a posibilităţilor artei muzicale umane, ţinând seama nu de structuralizări inedite, ci de distanţări fireşti aici, dincolo şi infinitul cuprinzându-se, astfel, în sfera creaţiei umane sonore, un univers întreg. Această viziune muzicală unitară, totală şi singulară devine în concepţia autorului o surprindere ontologico-muzicală şi prelucrare umană a întregului şi posibilului este. Tot în acest volum ne întâlnim şi cu o inedită abordare a muzicii sferelor, concept pitagoreic, conform căruia planetele, în mişcarea lor pe sferele celeste, produc armonice, fapt cofirmat de unii cercetători contemporani. Dimitre Cantemir vorbeşte despre aşa-numita muzică a mişcării cereşti în lucrarea Sistema sau întocmirea religiei muhamedane. Conceptul este întîlnit şi în miturile şi cosmogonia românească, iar la Eminescu apare, de exemplu, în versul: N-auzim noaptea armonia din pleiade? din poezia Memento mori rezultând din înstrunarea harpei de către Orfeu, zeul trac sau în Glossa, în versurile: Numai muzica din sfere/ Izvorănd de sus te chiamă.

În volumul al treilea, Olnefonismul, profesorul Ciobanu continuă această problematică, îndemnându-ne: Staţi pe planetă şi-ascultaţi, nu acea „Muzică a Sferelor”, ci muzica de ele inspirată, prin creatorii de frumos, de pe frumoasa noastră Terra. Îndemnul este înscris într-o întreagă serie de acest fel, amintindu-ne prin modalitatea de concepere de binecunoscutele Sfaturi ale lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie. După cum mărturiseşte încă de la început autorul, în acest volum ne propune o ,,aventură spirituală” inedită, şi anume să creioneze sub formă de presupuneri, modalităţile „meta-universalice”, „polivalente”, „inedite”, de a ne imagina, umnic, acest ,,meta” şi să conturăm teme creatoare „adecvate” acestui „necunoscut” absolut şi diferit, de unde, apoi, să se genereze creaţii telurice de artă. Formula demiurgică de Olnefonism, se raportează la viziunea meta- existenţelor cosmice, cu ipoteticele lor esenţe, legile şi perspectivele lor finale, toate în corelaţie cu fiecare model al misterioasei existenţe a fenomenului biologic. Acesta este şi motivul pentru ca artele de tip meta-teluric să se asocieze şi cu astronomia descriptivă. La finalul volumului, în capitolul Soniar, profesorul Ciobanu alătură o succintă,, Antologie” pentaedrică, urmată de o „Suită Tuttiformică” recapitulativă, propunându-ne ca prin toate cele cinci, să trăim profunzimea Gânditorului de la Hamangia.

Prin deceniul şapte al secolului trecut, cineastul francez Claude Lelouche, îngrijorat de perspectivele evoluţiei umanităţii, exclama tulburător: Opriţi planeta, vreau să cobor…Aceste cuvinte alese ca motto al volumului, sunt parafrazate de autor care, la rândul său, lansează într-o propoziţie imperativă o dorinţă: Opriţi planeta, vrem…şi alte lumi…Drept pentru care, la final, ca un virtual comandant de navă cu suflet de artist, anunţă: Toate…Artele sus! Iar noi, contopindu-ne idealurile ca într-o veritabilă Horă de la Frumuşica ne putem întreba retoric: şi de ce n-am face-o? Ne trebuie doar o altă triadă: dorinţă, pricepere şi curaj.”

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s