Mioriţa, mit triadic, autor Gh. A. M. Ciobanu

miorita

Sîmbătă, 19 aprilie, Bibliote­ca Municipală „George Radu Melidon”, din Roman, a orga­nizat o manifestare culturală care a cuprins o lansare de carte şi vernisajul unei expoziţii de pictură. Acţiunea de sîmbătă este dedicată Zilei Bibliotecarului, care se sărbătoreşte pe data de 23 aprilie. La manifestare au participat oameni de cultură, profesori, iubitori de carte din Roman. Cunoscutul om de cul­tură romaşcan Gheorghe A. M. Ciobanu a lansat două cărţi – „Mioriţa, mit triadic”, apărută la Editura Muşatinia din Roman, şi „Modelarea normativului juridic”, editată la Editura pen­tru Ştiinţă Bucureşti. Cea mai frumoasă epopee pastorală, „Mioriţa”, trezeşte încă o con­tinuă fascinaţie intelectuală. O altă interpretare a. „Mioriţei” a propus, sîmbătă, profesorul Gheorghe A. M. Ciobanu în acest nou volum, despre stră­dania de a ne oferi o lucrare completă şi complexă vorbind profesorul universitar doctor, romaşcanul Tudor Ghideanu, de la Facultatea de Filosofie din Iaşi, cel care a semnat şi prefaţa cărţii. Cealaltă carte „Mode­larea normativului juridic” – se constituie într-o metodologie a predării dreptului în universităţi.

Manifestarea de sîmbătă a fost un bun prilej pentru a evi­denţia activitatea Editurii Muşatinia din Roman, condusă de Emilia Ţuţuianu. Apărută în anul 2002, Editura Muşatinia l-a avut drept „naş,, chiar pe publicistul Gheorghe A. M. Ciobanu, printre membrii fondatori aflându-se şi profe­sorul universitar doctor Tudor Ghideanu. De la înfiinţare, Edi­tura Muşatinia a publicat 28 de cărţi cu caracter cît mai divers: de la literatură beletristică la cea filosofică, de la studii din domeniul muzicii la publicis­tică, antologii, monografii şi albume de pictură. „

 

Evenimente editoriale de zilele Bibliotecii judeţene G. T. Kirileanu Piatra Neamţ

bostan-14-mai-2008

Constantin Bostan

Programul Zilelor Bibliotecii Judeţene oferă iubito­rilor de carte momente de plăcute întîlniri spirituale în cadrul lansărilor unor interesante volume ce-şi pro­pun a deschide noi orizonturi asupra realităţii încon­jurătoare. Astfel, timp de două zile, începînd de pe 13 aprilie, Grupul de Editură RAO a prilejuit pietrenilor şi bibliotecarilor din judeţ incitante întîlniri cu cele mai recente apariţii pentru copii şi adulţi, prezentate publicului de Diana Frandeş, consilier editorial RAO. În acest context, atît pentru specialişti, cît şi pentru al­te categorii de public, a fost lansat „Ghidul biblioteci­lor publice din România”, lucrare apărută sub semnătura redactorului coordonator Constantin Bostan (foto) şi sub egida Fundaţiei culturale „G.T.Kirileanu”. Au mai avut loc noi întîlniri cu scriitorul Lucian Strochi, care a lansat volumul „Teatru: Dans în negru, Repetiţia, Secretul Scheletelor şi Cicatricea”. Astăzi, 14 mai 2008, pietrenii vor avea din nou acces la standul expoziţional al Grupului Editurii RAO, iar persoanele cu handicap locomotor, membri ai Fundaţiei „Speranţa Doraly”, se vor întîlni de la ora 11 cu Elena Niţă Ibrian, binecunoscuta autoare de cărţi dedicate alimen­taţiei naturiste. De la ora 13, în Sala Cupola, profesorul Gh. A. M. Ciobanu, spirit romaşcan multivalent, va oferi, cu prilejul lansării a două noi lucrări ale sale, atît perspective inedite asupra motivului mioritic („Mioriţa, mit triadic”, volum apărut la Editura „Muşatina” Roman), cât şi o erudită incursiune de filosofie juridică, printr-o carte eseu ce abordează o tematică surprin­zătoare chiar şi pentru bunii cunoscători ai person­alităţii sale histrionice: „Modelarea normativului ju­ridic” (Bucureşti, Editura pentru Ştiinţă S.I.T). Seara este dedicată Editurii „Crîgarux”, care va lansa începând cu ora 18 două cărţi importante pentru spaţiul cultur­al nemţean. Prima este „Perahim” de regretatul Con­stantin Virgil Gheorghiu, scriitor care, născut la Războieni, a dobândit apoi, în anii exilului parizian, o largă recunoaştere europeană a talentului său literar. Cea de-a doua lucrare reprezintă prima traducere în limba română a uneia din cele mai importante scrieri ale Sfîntului Vasile cel Mare: „Împotriva lui Eunomie” (ediţie datorată Ieromonahului Lavrentie Carp, născut la Piatra Neamţ, slujitor al Domnul la Mănăstirea Petru Vodă). Seara se va încheia printr-o evocare literar- artistică însoţită de o interesantă prezentare power- point, momente realizate de elevi ai Colegiului Naţional „Calistrat Hogaş”, sub îndrumarea prof. Elena Bogos: „Mănăstirea Petru-Vodă – oază de spiritualitate şi cul­tură românească”.

 

note Între „Mioriţa” şi „Decasofia” de Alex Mitu

„Începând din acest an, iubitorii de lectură, pasionaţi de filosofie, eseuri, aforisme dar şi juriştii, pot găsi în librării cîteva volume reprezentative, chintesenţă a experienţei acumulată de maestrul Gbeorghe A.M. Ciobanu. Curînd, vor vedea lumina tiparului cîteva manuscrise aflate pe masa de lucru a Patriarhului Culturii romaşcane, cum este numit domnia sa. Gheorghe A.M. Ciobanu ne-a vizitat la acest început de an, aducînd acea extraordinară lumină care îmblînzeşte orice loc, oricît de întunecat de trăiri urâte. „Eu mi-am pus nenumărate dorinţe în acest an. Mă întreb, însă, ce proiecte are anul 2007 cu mine. Ştiu că socotelile făcute şi cele din clepsidră nu întotdeauna se potrivesc. Lucrez la câteva manuscrise, în paralel. Recent, am încheiat lucrul la cartea pe care vreau să o tipăresc sub îngrijirea Editurii Muşatinia, intitulată „Mioriţa, mit triadic”. Cartea se adresează celor care sînt interesaţi de acest mit şi este o viziune a mea asupra Mioriţei viitorului, de pe poziţia mileniului trei. Mulţi vor spune că m-am apropiat de Mioriţa, pentru că pe mine mă cheamă Ciobanu. Este un sîmbure de adevăr aici. Dar mai adevărat este că viziunea mea asupra lumii o surprind şi în algoritmul pe care îl cultivă Mioriţa în ceea ce priveşte existenţa”, ne-a spus dl Ciobanu.

Lucrarea, într-un singur volum, va fi o carte de buzunar, după modelul lansat în Europa, în anii ’50, de scriitoarea Francoise Sagan, model pe care publicistul Gheorghe A.M. Ciobanu l-a iubit în tinereţe. Convins fiind că omenirea părăseşte, pas cu pas, epoca romanului- fluviu, profesorul romaşcan a decis ca această lucrare să fie una accesibilă tuturor, o lucrare uşor de citit şi uşor de memorat. „Timpul în care păşim va fi pentru această formulă livrească care permite un concentrism estetic şi în acelaşi timp o esenţializare a ideilor. Eseul se adresează şi celor iubesc „Marele Anonim” al lui Blaga, dar şi celor care se regăsesc în Teorema lui Pitagora. Mini ca dimensiune şi maxi ca deschidere…”, şi-a caracterizat lucrarea dl. Ciobanu. Continuând să ne povestească despre proiectele, aflate în sertarele biroului d-sale, profesorul ne-a povestit că se află în discuţii cu un alt editor romaşcan, de această dată, pentru o lucrare de specialitate, pe care nu ar fi fost adus-o pe plan editorial dacă nu ar fi fost descoperită de regretatul academician, doctor în drept, Nicolae Ghimpu, care a apreciat că lucrarea „Modelarea normativului juridic” aparţine planetei. „În acelaşi timp scriu şi la un proiect drag sufletului meu: Decasofia, zece aspecte ale înţelepciunii existenţei. Iau existenţa de la ontologic, de la a fi, trec pe la cosmic şi mă opresc chiar şi la formula esteticului, eticului, teologicului şi le surprind cum vor fi văzute în mileniul trei. Pentru că vă dezvălui proiectele mele, am să vă mărturisesc şi dorinţa mea din ultima vreme: bine ar fi ca acele clepsidre, ce ne măsoară trecerea în această lume, să fie pline cu petale de flori sau cu puf de lebădă. Dar, vai, sînt pline cu nisipul care aleargă grăbit, să ajungă la centrul pămîntului. Dominat de această ecuaţie a timpului vreau ca, în 2007, să duc la capăt Decasofia, cu adevărat cartea vieţii mele, răspunsul meu la foamea spirituală, fară pereche, a omenirii”, ne-a mai spus profesorul.

Lansare Mioriţa mit triadic la Biblioteca judeţeană G. T. Kirileanu Piatra  Neamţ 14 Mai 2008

picture9-002
Gheorghe A. M. Ciobanu a propus celor prezenţi o incursiune filozofică în mitul pastoral al Mioriţei, „Trinomul om-viaţă-moarte este reconsiderat. În cele 15 meditaţii cuprinse în carte, autorul crează o imagine demna de a fi luata in consideraţie. El incearca să ne convingă că Mioriţa este un argument al vieţii nu al morţii, ideea de mâine nu de azi. A fi, a nu fi, a fi altfel”, a precizat în prezentarea cârtii Carmen Steiciuc. În final a venit şi rândul autorilor să vorbească despre cărţile pe care le-au lansat la Fălticeni. Publicul a primit în dar cele două cârti, cu autografele de rigoare, un inedit cadou de Paşti! „

lansare 14 Mai 2008

Mioriţa mit triadic lansare la Piatra Neamţ

„Zilele trecute, volumul „Mioriţa-mit triadic”, semnat de profesorul Ciheorghe A.M. Ciobanii, a văzut lumina tiparului. „Autorul a încredinţat manuscrisul editurii Muşatinia, fapt ce ne-a onorat. Dorinţa profesorului Gheorghe A. M. Ciobanu a fost ca sculptura Terţet, creată de regretatul Ion Irimescu, să se afle pe coperta cărţii. Noi am ales pentru coperta interioară grafica semnată de Constantin Bîrjoveanu”, a spus directorul editurii Muşatinia, Emilia Ţuţuianu Dospinescu. Autorul eseului a mărturisit că această lucrare ocupă unul dintre cele mai importante locuri din inima sa. „Mioriţa emană întotdeauna, oricît de repetată ar fi lectura ei şi cît de multiple ar fi sensurile desprinse din ea, imaginea unui amurg existenţial, a unor ţesături care se desfac şi se reîmpietesc într-un dat echilibrat”, ne-a spus autorul”

Aula Bibliotecii G. T. Kirileanu a găzduit lansarea a două cărţi semnate Gh. A. M. Ciobanu. la eveniment au participat Constantin Bostan directorul bibliotecii, prof. Gh. A. M. Ciobanu, Emilia Ţuţuinau editor Ed. Muşatinia, Cristian Livescu critic de artă, Constantin Tomşsa critic literar şi un numeros public.

lansare "Mioriţa mit triadic"

lansare „Mioriţa mit triadic” autor Gh. A. M. Ciobanu

„Ultima carte a lui Gh. A.M. Ciobanu (…) este, cu siguranţă, cea mai năzdrăvană dintre judecăţile filosofice, ştiinţifice şi religioase, care s-au formulat asupra Mitului Caracteristic al nostru (…). Lucrarea ne ridică, ne înalţă sideralic spre o splendoare a Bucuriei Treimice, de veşnică Vieţuire a Sublimului românesc în Creaţie şi Teurgie.”prof.univ.dr.Tudor Ghideanu.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s