Conservarea pieselor arheologice, autor Otilia Mircea

otilia

La Muzeul de Istorie din Roman va avea loc, astăzi, lansarea volu­mului „Conservarea pieselor arheo­logice”, semnat Otila Mircea, inginer doctorand, responsabilul departamentului de restaurare din cadrul Muzeului de Istorie. „Lucra­rea este deosebită, atît prin inedi­tul tematicii ei, ca şi prin modali­tatea de tratare a acesteia, utilizînd evantaiul fizico-chimic al unor vi­ziuni contemporane, o matemati­zare adecvată, precum şi o apelare impresionantă la o bibliografie fără egal.
Autoarea porneşte de la analizarea, diagnosticarea şi pro­cesele de laborator arheologic, prin care se poate acţiona şi preveni acel fenomen gradual de degradare intimă a materialului muzeistic metalogen, considerîndu-se şi posi­bilele daturi, care l-au trecut, la vremea lor în a căpăta valoare de exponat. Lucrarea se axează, în paralel, şi la procesul morfologic în sine al acestor metamorfoze, dar şi la localizarea obiectelor comen­tate la localizarea obiectelor comen­tate, acestea din urmă fiind rapor­tate la perimetrul arheologic al judeţelor Neamţ şi Bacău. După analiza proceselor istorice, autoa­rea trece la firească şi necesară pro­cedură praxiologică actuală, apli­cată patriftioniilor muzeistice, pos­esoare ale unor astfel de exponate metalogene, folosibile într-un «ieri» îndepărtat şi devenite acum exponate perene ale actului expo- ziţional contemporan. Demersul cercetătoarei ne dăruieşte, cu ge­nerozitate, o picătură din comoara lăuntrică a ştiinţei”, a spus Emilia Ţuţuianu Dospinescu, directorul Editurii „Muşatinia”, la care a apărut volumul Otiliei Mircea.

lansare carte Muzeul de Istorie Roman

lansare carte Muzeul de Istorie Roman

note

Autoarea lucrării Conservarea pieselor arheologice, doctorand inginer Otilia Mircea, este recunoscută de la începutul carierei sale, la Muzeul de Istorie al oraşului Roman, ca o specialistă de prim rang şi ca o muzeografa deosebită, pregătită la superlativ, cu o documentare contemporană de excepţie şi preocupată profund în a cerceta, cu mijloace logice şi materiale, lumea eterogenă a unui material arheologic, ce a fost supus, mai mult decât oricare altul, unor metamorfoze diacronice, apartenente la un necunoscut istoric, extrem de larg.

Însăşi prezenta lucrare de doctorat, apărută la Editura Muşatinia, confirmă, din plin, aceasta şi prin ineditul tematicii ei, ca şi prin modalitatea de tratare a acesteia, utilizând evantaiul fizico-chimic al unor viziuni contemporane, o matematizare adecvată, precum şi o apelare impresionantă la o bibliografie fără egal.
Autoarea porneşte de la analizarea, diagnosticarea şi procesele de laborator arheologic, prin care se poate acţiona şi preveni acel fenomen gradual de degradare intimă a materialului muzeistic metalogen, considerându-se posibilele daturi în timp, care l-au trecut, la vremea lor în a căpăta valoare de exponat.
Lucrarea se axează, în paralel şi la procesul morfologic în sine al acestor metamorfoze, dar şi la localizarea obiectelor comentate, acestea din urmă fiind raportate la perimetrul arheologic al judeţelor Neamţ şi Bacău. După analiza proceselor istorice, autoarea trece la fireasca şi necesara procedură praxiologică actuală, aplicată patrimoniilor muzeistice, posesoare ale unor astfel de exponate metalogene, folosibile într-un „ieri” îndepărtat şi devenit acum exponatperen al actului expoziţional contemporan.
Demersul cercetătoarei ne dăruieşte, cu generozitate, o picătură din comoara lăuntrică a ştiinţei.

Muzeul de Istorie Roman

lansare “Conservara pieselor arheologice” autor Otilia Mircea Muzeul de Istorie Roman

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s