Autocefalie şi Patriarhie, autor Tudor Ghideanu

autocefalie

La Roman s-a organizat cea de-a X-a ediţie a „Zilele Episcop Melchisedec Ştefănescu”, unde a fost evocată personalitatea reputatului ierarh romaşcan Melchsedec Ştefănescu, care a fost desemnat de forul diriguitor al Bisericii timpului său să întocmească demersurile către Patriarhia Ecumenică, pentru ca aceasta să recunoască autocefalia Bisericii Ortodoxe Române.

Seminarul Sfântul Gheorghe Roman prezentare "Autocefalie şi Patriarhie" autor prof. dr. Tudor Ghideanu

Seminarul Sfântul Gheorghe Roman Zilele Melchisedec Ştefănescu – prezentare „Autocefalie şi patriarhie” de prof. dr. Tudor Ghideanu

Editura Muşatinia a editat volumul Autocefalie şi Patriarhie, autor Tudor Ghideanu. Ca un adevărat istoric, domnul prof. dr. emerit Tudor Ghideanu, consemnează, în evantai euristic, coordonatele de constituire a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, din cea mai adâncă vechime şi până în contemporaneitate.
Astfel începând cu domnia lui Alexandru Ioan Cuza, şi continuând cu momentul actului sinodal al lui Melchisedec Ştefănescu (care constituie temeiul declarării autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române) apoi continuând cu ample referiri despre personalităţile Bisericii Ortodoxe Române, patriarhii: Miron Cristea, Nicodim Muntenu, Iustinian Marina, Iustin Moisescu, Teoctist Arăpaşu, autorul îşi încheie opera cu Preafericitul Părinte Daniel, actualul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

                                            note preot Ctin. Gherasim

„La împlinirea a 10 ani de slujire arhierească, Preasfinţitul dr. Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Eparhiei Romanului şi Bacăului, prefaţează, sprijină şi binecuvântează această apariţie editorială.

Manifestările cultural-religioase dedicate memoriei Episcopului Melchisedec Ştefănescu vor debuta anul acesta la Bacău, cu o slujbă de comemorare a vrednicului de pomeni­re ierarh de la Roman. Acestea vor continua cu organizarea, în ziua de 12 mai, a unui Sim­pozion dedicat împlinirii a 125 de ani de la re­cunoaşterea oficială a autocefaliei Bisericii Or­todoxe Române (1885). în cadrul acestuia, la Complexul muzeal de istorie „Iulian Antonescu” se va organiza o expoziţie cuprinzând cărţi, obiecte de cult şi alte obiecte aparţinând epis­copului Melchisedec. Vineri, 14 mai, la Roman se va desfăşura un concurs inter-şcolar pe tema: „Episcop Melchisedec, părintele autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române”. Tot aici, manifes­tările prilejuite de comemorarea episcopului romaşcan vor continua cu organizarea unui sim­pozion ştiinţific pe tema „Episcopul Melchise­dec şi autocefalia BOR”, susţinut la Seminarul Teologic „Sf. Gheorghe”.

A X-a ediţie a Zilelor „Melchisedec Ştefă­nescu” se va încheia în ziua de 16 mai, cu ofi­cierea Sfintei Liturghii arhiereşti, în cadrul căre­ia se va face pomenirea vrednicului ierarh al Romanului. Slujba de pomenire va fi urmată de un pelerinaj la capela din Parcul „Melchise­dec”, unde se află îngropate rămăşiţele pămân­teşti ale marelui ierarh. Predicile „părintelui” autocefaliei BOR vor fi editate în premieră. Atât la Bacău, cât şi la Roman vor fi lansate trei volume dedicate memoriei ierarhului Mel­chisedec Ştefănescu.

Iubitorii de cultură vor fi invitaţi să descope­re personalitatea marelui ierarh romaşcan, prin intermediul următoarelor trei lucrări: „Episco­pul Melchisedec, eminent ierarh, pedagog şi om de cultură”, a dlui Prof. Univ. Dr. Vasile Vasile, „Cuvinte din cuvânt. Omilii inedite”, a epis­copului Melchisedec Ştefănescu, acestora li se va adăuga volumul „Autocefalie şi Patriarhie”, semnat de Prof. Univ. Dr. Tudor Ghideanu.

Seminarul Sfântul Gheorghe Roman Zilele Melchisedec Ştefănescu – prezentare „Autocefalie şi patriarhie” de prof. dr. Tudor Ghideanu
Nu mai puţin de 32 de predici, aparţinând episcopului Melchisedec Ştefănescu, părintele autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române vor vedea lumina tiparului la editura „Filocalia” a Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. Cartea „Cuvinte din cuvânt. Melchisedec Ştefănescu. Omilii inedite”, ce va apărea cu binecuvântarea Preasfinţitului Episcop-vicar Ioachim Băcăua­nul, va cuprinde cuvântări ale ilustrului ierarh ţinute cu diferite ocazii în perioada 1848 – 1860. „Manuscrisele ce cuprind predicile episcopului Melchisedec au fost găsite în Biblioteca Acade­miei Române, fiind scrise cu caractere chirilice. Treizeci dintre acestea aparţin episcopului Mel­chisedec, iar două au fost traduse după omilii ale mitropolitului Filaret al Moscovei. Ele fac referire la sărbători religiose mai importante, precum şi referiri la unii dintre sfinţii cinstiţi de Biserica noastră, precum Sfântul Ilie sau Sfân­tul Ioan Botezătorul”, a declarat părintele Pimen Costea, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, cel care se ocupă de transliterarea, diortosirea şi editarea acestui volum. Intitulată „Episcopul Melchisedec, eminent ierarh, pedagog şi om de cultură”, cartea este ro­dul a cinci ani de studiu şi cercetări realizate de prof. Univ. Dr. Vasile Vasile, de la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti. Lucrarea va apărea cu binecuvântarea Preasfinţitului Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhie­piscopiei Romanului şi Bacăului, şi va vedea lumina tiparului în preajma „Zilelor Episcop Melchisedec”, ce se vor desfăşura în perioada 10-16 mai a.c.. Volumul va cuprinde o biogra­fie în ascensiune a episcopului Melchisedec, „Merite, ignorare şi recunoaştere”, „Arhimandritul arhiereu în slujba idealurilor naţionale ale vremii”, „Meandrele activităţii educaţionale a episcopului Melchisedec”, „Ctitorii culturale ale episcopului Melchisedec”, „Vasta activitate a lui Melchisedec pe tărâm bisericesc”, „Epis­copul Melchisedec şi problemele muzicii bise­riceşti”, „Testamentul şi «testamentele» melchisedechine”. „Episcopul Melchisedec este un Kogălniceanu pentru viaţa bisericească a celei de-a do­ua jumătăţi a veacului al XlX-lea. Am fost sur­prins de faptul că nicio lucrare apărută până acum nu prezintă integral viaţa şi activitatea epis­copului Melchisedec Ştefănescu” a declarat prof. univ. dr. Vasile Vasile.

La împlinirea a 125 de ani de la autocefali BOR şi 85 de ani de la înfiinţarea Patriarhii Române, la Editura Muşatinia din Roman vedea lumina tiparului cartea cu titlul „Autocefalie şi Patriarhie”. Volumul scris de profesor Tudor Ghideanu, „începe de la domnia lui Alexandru Ioan Cuza, ajunge la momentul actul sinodal al lui Melchisedec Ştefănescu, care constituie temeiul declarării autocefaliei Biseri Ortodoxe Române, face referire la marile per sonalităţi ale BOR – patriarhii Miron Cristea, Nicodim Munteanu, Iustinian Marina, Iustinian Moisescu, Teoctist Arăpaşu, culminând cu Patriarh PF Părinte Daniel Ciobotea”, a declarat Emilia Tutuianu, director al Editurii Muşatinia. „

Zilele Melchisedec Ştefănescu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s