Primii fiori, autor Gh. A. M. Ciobanu

fioriLansare Piatra Neamţ 18 mai 2005 Bibl. G. T. Kirileanu

În această seară, de la ora 17.30, în sala „Cupola” a Bibliotecii Judeţene „G.T. Kir ileanu” Piatra Neamţ, va avea loc un eveni­ment editorial remarcabil în cadrul căruia omul de cultură Gheorghe A.M. Ciobanu îşi lansează ultimele sale apariţii. Este vorba de o serie de cinci volume apărute sub titlul simplu „Scrieri” la Editura Fundaţiei Ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti, şi volumul „Primii fiori”, apărut la Editura Muşatinia din Roman, 2005, ISBN 973-86104-7-8

Recunoscut pentru erudiţia şi pregătirea sa profesională, atît ca dascăl, cît şi ca estetician şi muzicolog, Gheorghe A.M. Ciobanu, născut la Roman în urmă cu optzeci de ani, este şi autorul unor lucrări muzicale camerale (sonatine, sonate pentru vioară şi pian) prin care, dincolo de exerciţiul dificil al abordării unei forme clasice pretenţioase, definitivează şi modelul anticipativ de structură şi creaţie mu­zicală „ontifonismul”. Pasionat de istoria locală, este coautor al volumelor: „Pagini din istoria Liceului «Roman-Vodă»” (1972), „Istoria oraşului Roman – 1392-1992″, „Societatea culturală «Roman 600»” (1992), şi autor al volumului de eseuri „Locul şi spiritul. Valori artistice din Roman” (1998) şi al impresionantului album „Irimescu, între statornicie şi zbor” lansat şi la Piatra Neamţ în 1999.

Cele cinci volume de „Scrieri” – Muzica, Litera, Plastica (I), Plastica (II), Varia – sînt alcătuite din comentarii personale asupra prob­lemelor creaţiei şi ale conceptului de frumos în artă, alcătuind laolaltă, o platformă cstctică bine şi pertinent argumentată, de-a lungul unui traseu ce vrea să definească relaţia dintre abstract şi concret. Volumul „Primii fiori” reuneşte o serie de scrieri din tinereţe şi cîteva dintre proiectele ştiinţifice propuse de profesor.

Moderat de către directorul bibliotecii, Constantin Bostan, evenimentul editorial va fi comentat, în prezenţa autorului, de scriitorii Adrian Alui Gheorghe, Cristian Livescu, Con­stantin Tomşa si Lucian Strochi.

Lansare Roman 19 mai 2005 Muzeul de Artă

Muzeul de Artă din Roman a găzduit, ieri, un eveniment deosebit. Profesorul GlteorgheA.M. Ciobanu – invitat de atîtea ori pentru a prezenta creaţiile celor care au îndrăznit să iasă la rampă – a fost, di^astă dată, gazdă a manifestării.În faţa publicului romaşcan profe­sorul Ciobanu a venit cu şase volume, cinci volume de scrieri care reunesc creaţia de-o viaţă a profesorului Ciobanu, toate discursurile prezentate la vernisaje şi întîlniri artistice, la care se adaugă „Primii fiori”, scrierile sale de la 15 ani, care abia acum au văzut lumina tiparului. Tonul discursurilor 1-a dat primarul Dan loan Cărpuşor, care a ţinut să menţioneze contribuţia profesorului Ciobanu la dezvoltarea vieţii culturale şi artistice a Romanu­lui. Alături de profesorul Ciobanu au fost colaboratorii şi prietenii săi de-o viaţă, unii foşti elevi, astăzi oameni de afaceri sau de cultură din oraş, dar şi invitaţi din Piatra Neamţ. „În primul rînd, trebuie spus că aceste cinci volume încununează o activitate prestigioasă desfăşurată de profesorul Ciobanu, care leagă materia sensibilă, scriitura, cu vocaţia filozofului care vede omul contemporan în creativitatea lui.

Cărţile lui fac un fel de filosofie a creaţiei, începînd cu Irimescu – pro­fesorul Ciobanu fiind autorul celei mai bune monografii a lui Ion Irimescu – şi pînă la artiştii din imediata apropiere şi mulţi dintre ei foarte tineri, care beneficiază de aceeaşi atenţie din partea maestru­lui. O atenţie deosebită este acordată de către maestrul Ciobanu muzicii, care este marea sa slăbiciune, pe care intenţionează să o dezvolte în continuare. Stilul maestrului Ciobanu este baroc, frazele sale put­ernic metaforizate produc o anumită muzicalitate. Este un scris incon- fundabil, Ia care se adaugă pigmen­tul sentimental. El trăieşte scriitura şi se apleacă cu bucurie asupra tuturor evenimentelor. Volumele lansate astăzi încununează activi­tatea sa, dar nu numai atît. Aici nu este numai o cronică a Romanului – pentru că oricine citeşte regăseşte aici personaje de ieri şi de azi din urbea muşatină -, ci şi o trăire a unui spirit european, enciclopedist, care trăieşte aici, dar îşi transmite mai departe mesajul despre europeni- tatea acestei aşezări care este Romanul”, a spus scriitorul nemţean Constantin Tomşa, în prezentarea volumelor.

„Evenimentul de astăzi pune alături aurora şi amurgul creaţiei mele. Aurora, reprezentată de volu­mul scris la 15 ani, «Primii fiori» şi amurgul reprezentat de cele cinci volume care sînt, de fapt, unul sin­gur, pentru că omul viitorului va fi plurivalent şi va şti să se descurce în orice domeniu. Sînt bucuros că aces­te cărţi au apărut aşa cum mi-am dorit şi că s-au bucurat de succes”, a spus cu modestie profesorul Gheo- rghe A. M. Ciobanu. înainte de a fi prezentate acasă, noile apariţii edito­riale ale lui Gheorghe A.M. Ciobanu au făcut cunoştinţă cu publicul din Fălticeni şi din Piatra Neamţ, urmînd ca, în luna iunie, să fie lansate şi la Bucureşti, la invitaţia romaşcanului Serbau Ursu, editor al lucrării, coor­donator al Editurii Ştiinţă şi Tehnică la care au apărut cele cinci volume ale profesorului Ciobanu. „A fost un privilegiu să fim aleşi ca editori ai lucrării domnului profesor Ciobanu. Aş consemna şi ideea excelentă de a ilustra coperţile volumelor «Scrieri» cu opere ale sculptorului Irimescu, prieten, de altfel, cu distinsul profe­sor. Cred ca meritul meu, în afară de o reuşită realizare editorială, a fost motivarea autorului pentru munca aceasta deosebită şi stabilirea unui canal special de comunicare cu autorul şi soţia domniei sale – şi aici rolul esenţial l-a avut soţia mea, Gina – încît să putem transforma cele 3.000 de pagini de manuscris în 1.200 de pagini de istorie culturală a Romanului şi a Moldovei. Au fost zile şi nopţi de lucru şi lectură, tra­versarea unor momente critice, inclusiv de sănătate, rezolvate la Bucureşti şi la Roman, au fost momente de derută, de căutări şi de rezolvări extraordinare. A fost un premiu de excelenţa oferit de UNESCO, au fost două echipe, cete două familii, Ciobanu şi Ursu, care au dat ce a fost mai bun pentru această reuşită. Dar a fost şi este, primordial, geniul domnului profe­sor…”, a apreciat Şerban Ursu, editor al lucrării.

Picture5

Muzeul de Artă Roman lansare volum “Primii fiori”

note Aurora şi amurgul profesorului Ciobanu (Ioan Creţu)

Cuvintele tuturor graiurilor de pe pămînt nu sînt îndeajuns pentru a povesti despre minunile scrise de pana măiastră a profesorului Gheorghe A. M. Ciobanu. Cunoscutul om de cultura a adus în sufletele romaşcanilor noi şase prilejuri de bucurie: cinci volume de scrieri, intitulate „Muzica”, „Litera”, Plastica 1″, „Plastica 2″ şi „Varia” precum şi volumul „ Primii fiori”. Cele cinci volume cuprind peste 1000 de eseuri, iar „Primii fiori” înmănunchează o serie de încercări literare din anii zbuciumaţi ai adolescenţei sale. „Evenimentul de astăzi pune alături aurora şi amurgul creaţiei mele. Aurora este reprezentată de volumul „Primii fiori”, iar amurgul este cuprins în cele cinci Volume”, a mărturisit domnia sa. Sînt cărţi care se citesc cu sufletul, cum altfel ar putea fi înţelese şi zăvorite în inimă cuvintele scrise din suflet? Pentru ştiinţa cronicarilor viitori: cărţile au venit în lumea pasionaţilor de cultură joi, 19 mai, anul 2005 de la naşterea lui Hristos.

note “Regal” Gh. A. M. Ciobanu la Muzeul de Artă Roman (Flora Ordean)

Un eveniment editorial de excep­ţie – lansarea a cinci volume de scrieri ale prestigiosului om de cul­tură romaşcan Gheorghe A.M. Ciobanu, a adunat în sălile Muzeului de Artă din Roman, peste cincizeci de romaşcani, iubitori de cultură, joi, 19 mai. La manifestare a fost prezent şi primarul Dan Ioan Cărpusor, unul din cei care au sponsorizat apariţia acestor lucrări.

Despre scrierile eru­ditului profesor au vorbit criticul lit­erar pietrean Constantin Tomşa, poe­tul Constantin Bostan, poetul Puiu Costea, muzeograful Adrian Cioba­nu, Emilia Ţuţuianu, directorul Edi­turii „Muşatinia”, unde a apărut vo­lumul de scrieri „Primii fiori”. Cele cinci volume de Scrieri, inti­tulate „Varia”, „Plastica I şi II”, „Lit­era” şi „Muzica” au apărut la Editura Ştinţă şi Tehnică Bucureşti, în coor­donarea romaşcanului Şerban Ursu.

“În acest lăcaş unde vorbesc mu­zele şi se pronunţă criticii, unde colocviază exegeţii, administraţia publică trebuie să fie cît mai dis­cretă. Am o relaţie cu totul specială cu domnul profesor Ciobanu. Aces­te volume, lansate astăzi, se consti­tuie într-o esenţială faptă bună, pentru care domnul profesor ar fi iertat pentru orice «păcat», dacă l- ar avea. Avem noroc să ne fi format în preajma acestui adevărat miracol de cultură. Trebuie să-i dăm Cezarului ce-i al Cezarului şi dom­nului profesor ce i se cuvine: adoraţia noastră. Dacă ar fi să naufragiez pe o insulă pustie aş lua cu mine aceste volume şi mi-ar fi de ajuns”, a spus primarul Dan Ioan Cărpuşor. Criticul Constantin Tomşa a subliniat valoarea deosebită a profe­sorului Gheorghe A.M. Ciobanu, personalitate de excepţie a culturii româneşti, unul din cei mai buni cu­noscători ai celor şapte arte, eseurile sale constituind exemplu unic de mînuire a metaforei.

Profesorul Gheorghe A.M. Ciobanu a mărturisit că cele cinci cărţi au adunat în ele peste 1000 de eseuri, care reprezintă încununarea activităţii sale de publicist, risipite în tot felul de ziare din Roman şi din ţară, de-a lungul vremii. „Cel mai mult ţin la volumul ((Primii fiori», care cuprinde o serie de încercări literare din anii adolescenţei mele zbuciumate. Era în vremea celui de al doilea război mondial, înainte de plecarea în refugiu. Am început chiar şi un roman ((Lucia de Sandolore», pe care nu am reuşit să-l termin pînă la plecarea în refugiu”, a declarat Gheo­rghe A.M.Ciobanu. Autorul a mărturisit că proiectele sale literare vor continua, dacă timpul necruţător îi va mai da răgaz.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s