Mileniul III pe portativ, autor prof. Gh. A. M. Ciobanu

mileniu

Joi 18 mai 2006, Biblioteca” George Radu Melidon” din Roman a găzduit o întîlnire de carte, moment în care a fost lansată Monografia bibliotecii. Cu acest prilej au fost prezentate publicului trei cărţi aparţinînd unor oameni de cultura romaşcani, profesorii Violeta Lăcătuşu, Mihai Andone şi Gheo­rghe A.M. Ciobanu. Manifestarea i-a avut ca invitaţi pe criticul literar Cristian Livescu şi profesorul Tudor Ghideanu, de la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, colaborator al Edi­turii Muşatinia, care a făcut posibilă apariţia a două dintre cărţile prezen­tate. Adresată în acelaşi timp bi­bliotecarilor, dar şi utilizatorilor bi­bliotecii, monografia este un omagiu adus celui mai important aşezămînt cultural al Romanului. Tot ce a însemnat cartea şi lectura publică de la izvoare şi pînă în prezent se găseşte în lucrare. Cele două autoare ale monografiei, Dana Vega şi Maria Vartolaş, au strîns întreaga activitate culturală şi artistică într-o mono­grafie pe care au lăsat-o în grija celor mai tineri slujitori ai cărţii din Bi­blioteca „George Radu Melidon”. Cei 121 de ani de lectură publică la Roman au fost evocate de bibliote­carele Oana Buga, Cristina Panaite şiIuliana Nistor. Editura Muşatinia a readus la lumină, prin Monografia Bibliotecii şi volumul „Constelaţia Mileniului III” a lui Gheorghe A.M. Ciobanu, zestrea culturală lăsată de mari personalităţi ale culturii romaşcane.

„Este deosebit de important fap­tul că această instituţie a reuşit să scoată o monografie, luînd-o înain­tea altor instituţii din judeţ. Noi, cei de la Piatra Neamţ, nu ezităm a recunoaşte că la Roman există un nucleu spiritual aparte, în care intră o pleiadă de intelectuali locali: Gheorghe A.M. Ciobanu, Violeta Lăcătuşu, regretatul Laurian Ante, Eugen Steţcu şi mulţi alţii”, a spus Cristian Livescu. Cartea profesoarei Violeta Lăcătuşu „Imprevizibilul este săgeata destinului” este un roman de dragoste care are ca temă destinul omului al cărui mister este imposibil de elucidat. Volumul a trecut neob­servat în Roman, nu şi în cronicile literare care au recomandat-o ca pe o lectură a cărei frumuseţe stă în magia ascunsă a destinului oamenilor, cu atît mai mult cu cît personajul princi­pal al romanului se identifică cu per­sonajul. „între efemer şi…eternitate” este cartea profesorului MihaiAndone. Apărută la Editura Grafit din Bacău, cartea este rodul unor ani de căutări şi meditaţii cărora autorul, prin intermediul cărţii, le dă răspun­suri. Gîndurile autorului sînt înmănuncheate profund în reflecţii, cugetări şi meditaţii la care cititorul este chcmat să poposească. Încă de la începutul cărţii, autorul se defineşte: „Mă socot o fărîmă din marele TOT, sau, dacă vreţi, o picătură din ocean şi nu pot să gîndesc conştient, cu măsură, âît de neînsemnată-i întrea­ga-mi făptură”.
Cartea „Mileniul III pe portativ” ce aparţine profesorului Gheorghe A.M. Ciobanu este o armonie între filosofie, matematică şi muzică. Dragostea pentru arta sunetelor stă la originea „ontifonismului”, un con­cept al congruenţei muzicii cu uni­versul fiinţei. Cărţile prezentate s-au bucurat de scurte recenzii care au subliniat locul acestora între valorile culturii româneşti: profesorul Tudor Ghideanu, Emilia Ţuţuianu (Editura Muşatinia), preot Florin Ţuscanu, profesorii Ştefania Bajura şi Alexan­dru Cramer.

„Autorul instituie în lucrarea sa un raport ireductibil între filosofie şi muzică(…).Dar, fără îndoială, cartea prof. Gh. A.M.Ciobanu nu ar fi putut păşi dintr-o fază virtuală într-una actuală în absenţa unei tulburătoare iubiri. O dragoste nesfârşită pentru muzică(…). O dragoste fatală, fără de care Ontifonismul n-ar mai fi fost o carte atât de convingătoare şi de seducătoare. Sau n-ar mai fi fost deloc. ” Liviu Dănceanu în Revista Ateneu, 2005

"Primii fiori" şi "Ontifonismul" autor Gh. A. M. Ciobanu

lansare Piatra Neamţ Biblioteca G. T. Kirlieanu, „Primii fiori” şi „Ontifonismul” autor Gh. A. M. Ciobanu

cronica literară Cu” Cheia Sol” spre “Mâine” Gh. A. M. Ciobanu

“Nu de mult in originala Editura a Urbei noastre – „Musatinia” – a vazut lumina tiparului o lucrare mai pu tin cotidiana – „Mileniul Trei pe portativ” – lucru pentru care eu, autorul ei, ma simt obligat sa vin în ajutorul cititorilor spre a-i pregati, nu numai s-o parcurga, ci sa si devina primii „suporteri” ai acestei formule muzicale care se va alatura si ea, la constelatia, mereu crescînda, a frumosului în „Cheia Sol”, de mîine.
Impresionant este faptul ca, desi volumul este în dialog cu auditivul artistic, totusi, el opreste, în mod deosebit, atentia noastra, cu arcada sa vizualica prin care se patrunde în intimitatea lui, prin acea coperta-unicat real¬izata, cu sport;, leitate si entuziasm, de Maestrul întru pictura Iosif Haidu, membru al „Uniunii Artistilor Plastici din România”. O întruchipare inteligenta a noii formule muzi¬cale a „ontifonismului” – adica a Marii Exis-tente în general – o colaborare dezintersata, pri-eteneasca si rupta total de necrutatoarea „lege a valorii” a Economiei de piata, ce domina, acum, peste tot.
Ca autor, tin sa multumesc pentru frateasca sa alaturare la stradania mea de a face cunoscut prezentului, ce ar putea fi „mîine” pe portativ, ” „neuronic” si nu „euroniec, o arta pentru „ani” si nu pentru „’bani”
La fel de „romantic”, rupt de cele „prea lumesti” acum ., îl amintesc si pe muzicianul, de recunoastere internationala,. Liviu Danceanu, un fiu de seama al orasului nostru, care, ca si Maestrul Haidu, ne-a onorat lucrarea cu doua comentarii muzicologice asupra ei, „straine” si ele de „dreptul de autor” si daruite, sincer ‚musatinului autor’. Doi demiurgi, ce „m-au luat de mana, asemeni spiritului de altitudine, rn-au obisnuit si pe mine . cu mirajul Olimpului.
Trecand dincolo de „arta pentru arta” a copertilor si a prefetelor de mai sus, patrundem in universul, oarecum inedit, inedit, al „Ontifonismului’.E o prefigurare componistica ce sa alatura | – sau se va alatura – la zecile de formule, care vor sa „percuteze” urechea umana, mai întîi si | apoi, mai mult sau mai putin, sufletul nostru. „Onti” vine într-un moment de înstrainare al artei muzicale de omenescul din noi, cînd se apeleaza, de catre creatori, abuziv, fie la un constructivism tehnico-matematic, fie la exagerarea spectacologica si vedetismul executarii cutarii ei, fie la multumirea cu o modalitate sub banala a acestei arte, care nu face decît să -„gîdile placut urechea”.

Muzica ontica nu se’ multumeste numai cu tonalul cel cuminte, fie el major, fie minor, ci : apeleaza la zborul spatial al modurilor, din mul- ; titudinea carora a extras un „sistem modal” unitar, alcatuit din 294 de astfel de succesiuni. Si cum cerul si pamîntul sînt coexistente si modalul se desfasoara în paralel, dar cu intensitati diferite, cu tonalul, realizînd viziunea totala a Existentei si nu numai a Existentului, cu Existarea lui telurica, doar.
Pentru aceasta, Ontifonismul se însumeaza în triada totala a lui „a fi” – expanisune, retractiune si echilibru – fructifica, nu doar sim¬bolic, alte trei dimensiuni ale fiintarii – coex¬istarea, confruntarea si coexistenta – si si-a con¬stituit si douazeci de forme muzicale, care sa înlocuiasca, în sfîrsit, pe unele, care vin tocmai din vremea Evului Mediu. De sigur ca toate acestea au necesitat si o terminologie contem¬porana, deschisa spre viitorul culturii umane, ii ca si alte înnoiri. Si cum creativitatea noastra se ; dezvolta progresiv, binomul: creator – receptor f. se unifica într-un singur monom, predominînd, S pentru toti, creatia. Prin acestea se diminueaza vedetismul si spectaculosul, principalul reducîndu-se la om si la demiurgismul acestu- | ia, fara a se elimina, însa, modelele anterioare. E o formula muzicala a lui mîine, ce va fi f alaturi de alte „formule”, toate fiind „dupa chipul si asemanarea” acelui „mîine” si a acelor „oameni”.

lansare carte Primii fiori şi Ontifonismul autor Gh.A. M. Ciobanu la Biblioteca judeţeană Neamţ

lansare carte Primii fiori şi Ontifonismul autor Gh.A. M. Ciobanu la Biblioteca judeţeană Neamţ

 

note Afinităţi (s)elective lansare Mileniul III pe portativ – Ontifonismul la Piatra Neamţ

Sala „Cupola” a Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu” din Piatra Neamţ a găzduit, marţi seară, o manifestare de înaltă ţinută. Este vorba despre lansarea volumului omului de cultură romaşcan Gheorghe A.M. Ciobanu – „Mileniul trei pe portativ: Ontifonismul” – apărut în Colecţia „Harpha” a Editurii „Muşatinia” din Roman.

Despre personalitatea şi opera autoru­lui, cît şi despre această cea mai nouă lucrare a sa au vorbit editorul Emilia Ţuţuianu, ing. Valeriu Dâm şi lector univ. Radu Otel.

Apărută în condiţii grafice de excepţie, volumul lui Gheorghe A.M. Ciobanu, subintitulat „Constelaţii” şi care inau­gurează un proiectat triptic pe această temă, constituie fundamentarea unei propuneri de tehnică a compoziţiei abso­lut originală, prin statuarea unui întreg şi consistent sistem de moduri şi scări izvorîte din relaţia sunetelor cu ontolo­gia, prin urmare, existenţa umană. Particularităţile acestui demers au fost foarte bine subliniate de către compozi­torul Liviu Dănceanu în prefaţa lucrării: „în fond, ontifonismul reprezintă eboşa unei metafizici a clasificărilor «hors temps» (în terminologia lui Xenakis) cu posibile

implicaţii în re- configurarea morfologiei şi sintaxei muzicale. Autorul resimte chiar necesi­tatea unor forje ori polisări terminolog­ice (modalaţie, preofonie, reofonie, arcofonie etc.) capabile să creeze grele consecinţe în cîmpul epistemologiei şi hermeneuticii artei sunetelor. Dar, fără îndoială, cartea profesorului Gheorghe A.M. Ciobanu (prima dintr-un original şi vizionar triptic) nu ar fi putut păşi dintr-o fază virtuală, într-una actuală, în absenţa unei tulburătoare iubiri. O dragoste nesfirşită pentru muzică, prin care autorul pare a fi simţit că a cedat, cu voia lui, ceea ce îi era destinat doar sieşi. O dragoste născută poate din nevoia de a ieşi din el însuşi. Ori din frenezia de a se transforma funciar în obiectul iubit, de a se înfrumuseţa unul pe altul într-un act care devine un fapt artistic, şi care scormoneşte nu ştiu ce sursă a infinitului propriu. O dragoste fatală fără de care Ontifonismul n-ar mai fi fost o carte atît de convingătoare şi de seducătoare. Sau n-ar mai fost deloc…”

Manifestarea a fost augmentată sonor printr-o suită de concerte preclasice susţinută de Orchestra de cameră a Fac­ultăţii de Muzică din Piatra Neamţ.

"Primii fiori" şi "Ontifonismul" autor Gh. A. M. Ciobanu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s