Archive for the ‘Ion Cârnu’ Category

cronică literară

 Şoptirea boabelor de gând

de Gh. A. M. Ciobanu

„Dacă politic se spune că, în curînd, vom intra în Europa, pe plan spiri­tual, însă, de secole după secole, desfăşurăm o largă interferenţă cu toate culturile lumii, nu numai prin transfer de creaţii, ci şi printr-o sensi­bilă interferenţă de stiluri şi formule de artă. E un „iară frontiere” tradiţional, care nu afectează, cu nimic, nici graniţe şi nici comunităţi statale. De câţiva ani încoace, a poposit la noi; alături de Coşbuc sau Eminescu, de Arghezi sau de Nichita Stănescu, triadicul şi aleatoricul „Haiku”, for­mula străveche, milenară chiar, a mult îndepărtatei Japonii. >>>

Nimbul crizantemei

  • PoeziiNimbul crizantemei

 autor Ion Cârnu

Scriitorul Ion Cârnu lansează, în aceste zile, un volum de versuri ceva mai special, care nu cuprinde poezii în buna tradiţie a literaturii româneci în cea a liter­aturii…japoneze. Cartea, intitulată „Nimbul crizantemei” şi apărută la editura Muşatinia din Roman, reuneşte 101 de poeme haiku. Ion Cârnu nu se află la prima apariţie editorială, scriitorul semnând mai multe volume de versuri „Olimpiada mugurilor”, „Pasăre şi delfin”, „Zbori la mine, primăvară”, „Singurătatea ploii”, „Odă clasicilor englezi duşi la maculatură”, pre­cum şi două studii monografice, „Caragiale la Neamţ”, „Drumuri eminesciene” şi o monografie intit­ulată „Satul din univers”. >>>