Premii

premiul culturii 2007

19 iunie 2008. Primăria şi Consiliul Local Roman au premiat oamenii de cul­tură romaşcani. Evenimentul, găzduit  la Hotelul Roman, devenit tradiţie pentru urbea muşatină, reprezintă o încu­nunare a realizărilor oamenilor de cultură din oraş, care au reuşit să păstreze valorile şi, mai important, să le perpetueze printre noile gen­eraţii. „Din adânc respect faţă de muncă, cel mai adesea necunos­cută, munca de sisif a omului de cultură, din sentimentul că suntem datori faţă de el măcar cu recunoştinţă şi din gîndul că – fie şi simbolic – îl putem ajuta să treacă mai uşor peste ingratitudine, peste vicisitudinile cotidiene şi peste indiferenţa majorităţii semenilor, am purces să organizăm această a cincea ediţie a Sărbătorii Culturii Romaşcane„, a spus primarul Dan Ioan Cărpuşor.  În cadrul Sărbătorii Culturii, autorităţile locale au premiat zece dintre oamenii de cultură ai Roman­ului, dar au înmânat diplome şi cîtorva sponsori locali, care au spri­jinit pe parcursul anului ma­nifestările culturale din Roman. Pe lista premiaţilor se numără Adrian Ciobanii, Elena Stanciu Mintenaş, Cecilia Pal, Emilia Ţuţuianu (şase ani de la înfiinţara Editurii Muşatinia, Premiul Culturii Romaşcane pe anul 2007), Ovidiu Trifan, Cornel Foghel, Tit Tihon, Epifanie Cozărăscu, Georgel Ciortan şi Gheorghe Gozar.

Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului a acordat Editurii Muşatinia pentru activitatea desfăşurată Medalia de Bronz cu prilejul aniversării a 600 de ani de existenţă a Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului în anul 2008.

În anul 2009 Editurii Muşatinia i-a fost acordată Medalia de Argint cu prilejul aniversării a 600 de ani de existanţă a Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului