cronică

O constelaţie de monoloage literare

de Gh. A. M. Ciobanu

„O zicere populară, la fel de înţeleaptă ca toate celelalte, con­stată că „Toamna se numără bobocii”, că rodnicia anotim­purilor ni se dăruieşte, odată cu baletul frunzelor aurii.  Şi în acest an, autumnala sa poposire ne-a dăruit, pe lîngă altele, un cuprinzător „corn al abundenţei” spirituale, prin recenta apariţie bibliofilă: „O Antologie a litera­turii nemţene”,semnată de regre­tatul scriitor din meleagurile noas­tre moldave: Laurian Ante. E o lucrare care i-a fost „cîntecul de lebădă” al condeiului său nemul­ţumit şi încărcat de opusuri. Cînd manuscrisul ei s-a împlinit, auto­rul îl privea îndelung, exclamînd: „După ce îl văd trecut pe mîna editurii, mă opresc, pentru cîteva timp, din scris, ca să mai ştiu şi eu ce e odihna”…Şi, la cîteva săptămîni, Laurian Ante s-a contopit cu o altă veşnicie a lumii, acea a tăcerii de dincolo de viaţă…„Antologia” – sau, după spuse­le prefaţatorului, istoricul literar, Ion Rotaru: mai mult un „Dic­ţionar” antologic – a avut alături, ca un coordonator atent, pe profe­sorul universitar Tudor Ghideanu, împreună cu profesoara Cecilia Pal. De reţinut, apoi, fericita întruchipare livrescă a volumului, realizată prin viziunea deosebită a Editurii romaşcane „Muşatinia”, ceea ce declanşează, din nou, în lumea iubitorilor de carte, o repetată admiraţie. Livia Ante, ca fiică a autorului şi ca mînuitoare de penel, a ilus­trat coperta primă a „Antologiei”, prin pastelajul dens, dar şi învăluit în evadările aerate înspre nesfîrşit, ale lucrării „Delta”. E aici o împlinire existenţială între puri­tatea triadică a subiectului şi mul­titudinea indefinită a volumelor de culoare.
Prin această ultimă realizare a sa, scriitorul Ante dovedeşte a fi fost un deplin cunoscător al întregii literaturi din acest ţinut moldav, de la cronicari şi pînă la contemporani, sumarul cuprin- zînd în el un număr de aproape două sute de autori. La fiecare din ei s-a relevat, cum era şi firesc, numai esenţialul, atît estetic, pre­cum şi bibliografic. De subliniat structura şi ca operabilitate, şi ca originalitate, a Dicţionarului. Se porneşte de la un super-breviar biografic, se continuă cu unul sau mai multe fragmente edificatoare din creaţie, se adaugă, apoi, un număr suficient de comentarii li­terare, după care se face un popas binevenit, la creaţiile, totale sau parţiale, realizate şi de perspec­tivă, ale scriitorului în cauză. E o formulă binevenită, în acest timp al Lexicoanelor şi ale lui „Who’s Who”, ceea ce conferă, metaforic, acestui volum, apelativul unuj „Haiku” critic al literaturii nemţene, fiind, în acelaţi timp, în totalitate şi bine ilustrat.Perimetrul lucrării este elastic, el însumînd şi concentric şi naţional, pe acei de lîngă noi care, asemeni Genezei din Capela Six- tină, au făcut din condei un uni­vers demiurgic. Prin aceasta, vo­lumul este binevenit şi va cu­noaşte o „răsfoire” intensă, pose- dînd în el valenţe multiple şi de utilitate literară, dar şi pentru a confirma din plin că: „Se nasc şi în… judeţul nostru, oameni”.Revenind la structura „polinomică” a fiecărui personaj din acest „Dicţionar antologic”, ne permitem a-l considera ca fiind un grup de „cinci volume”, aflate în unul singur. Cu această lucrare, scriitorul multiplu, Laurian Ante, se află pe piscul de maturitate creatoare al harului său. Din anul de început al noului Mileniu şi pînă mai acum doi ani, a dăruit literaturii române pleiada celor cinci romane: „Sin­guri”, „Taifunul îşi ascute dinţii”, „Alba-Neagra”, „Cain şi Abel” şi „Obsesia”, după care se opreşte la această „Antologie” cuprinzătoa­re, devenită, prin plecarea sa din­tre noi, un „Requiem” mozartian. „Delta” de pe coperta ei, consi­derată, acum, ca pe un simbol elenic, s-a metamorfozat, în „Omega” nefiinţei.” (18 noiembrie 2006)

„A fost o lucrare dificil de editat, din mai multe puncte de vedere: antologia a rămas nefinalizată, iar titlul volumului, ales de regretatul Laurian Ante,  O antologie…., a lăsat să se înţeleagă că pe parcurs vor putea apărea şi alte cărţi scrise în această manieră, care să completeze şirul scriitor nemţeni. Colectivul redacţional al editurii a lucrat cu adîncă emoţie, gîndind mereu că Laurian Ante a avut puterea şi curajul să documenteze această lucrare atît de amplă” (editor Emilia Ţuţuianu Ed. Muşatinia).

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s