„Lună de lună, stăbuna şi prea Sfânta Episcopie a Romanului dăruieşte, în sen­sul cel mai complex al cu-vântului, minunata sa întru­chipare publicistică, revista: „Cronica Romanului”, me­nită a „umbla din mînă-n mînă”, de a sta de vorbă, sin­cer, cu sufletele credincio­şilor şi de a mulţumi, de la o copertă la cealaltă, privirea evoluată a unor cititori a căror sensibilitate vizuală e formată sub aripile multico­lore ale curcubeelor croma­tice contemporane. O publi­caţie care repetă, în mic şi cu regularitate calendaristică, cuvintele sacre şi coloristica murală a unui interior de Biserică.

Şi undeva, într-un colţ retras al ei, de unde se întoarce ultima foaie, alături de un „sobor”‘ blagoslovit de colaboratori, se află şi numele truditorului con­deier, învăluit în tăcere, Dia­conul Ciprian Ignat.

Mai ieri, ca elev al nostru, la Seminarul „Sf. Gheorghe” din Roman, era de o totală şi personală participare la cur­surile de „Istoria Religiilor” şi „Acea a Filosofiei”, do­vedind, mai presus de orice, pasiunea. îl atrăgeau, ca pe nimeni altul, paralelismele, ca şi ineditul anumitor idei, ce erau comentate la ore.

Iar acum mă reîntîlnesc, lună de lună, cu studiosul meu seminarist, ajuns la două sensibile trepte umane: diacon şi publicist. Grija continuă de a colabora, la intervale mici de timp la o revistă şi profundă, şi popu­lară, şi atrăgătoare, a strecu­rat şi dezvoltat la el o subtilă măiestrie de arhitect, ajun- gînd la o performanţă rară de a alătura, teologic, dar şi estetic, diversitatea de viziu­ni abstracte, pe care o ridică, mai mult ca oricînd, ideolo­gia creştină contemporană. Şi pornind de la harul multi­secular al religiei cristianice, acela de a se adresa şi a se consfatui cu toate categoriile de oameni, rezultă că princi­pala cerinţă de azi a unei reviste creştine, rămîne, funcţional vorbind, aşa zisa „punere în pagină”, o „parti­tură” pe care Diaconul Cipri­an Ignat o concretizează „fară dirijor”.

Condeiul autorului nostru este, în primul rînd divers şi, în al doilea, foarte discret. E un condei care, de la începu­turi şi în continuare, se com­place a fi cu intenţie de Hronic, de a relata, esenţializat, evenimentele ce înso­ţesc actul clerical ce se desfăşoară în spaţiul nostru eparhial. Sînt notări com­plexe şi complete, începînd cu spusele din preajma Sfin­telor Altare şi ajungînd pînă la sărbătorile Marelui nostru Domnitor, Ştefan cel Mare.

Alteori aprofundează, mai pe larg, locuri şi oameni, apartenente creştinismului, cum ar fi acea „îngenunchiere” scriptică făcută la Biserici din împrejurimi. Un pelerinaj în care trăirea sufletească din faţa Dum- nezeirii se împleteşte, organ­ic, cu măiestria artistică a ziditorilor de astfel de lăcaşuri.

Diaconul Ignat îşi elansează, însă, condeiul şi spre teme de meditaţie creştină şi viziune contemporană, abor- dînd tematici de aprofundări teologice şi de aducere a acestora la media de înţelegere a cititorilor. Un titlu cu o largă deschidere este pentru noi, acela de: „Primul Paşte al Mileniului III”, o perioadă semnifica­tivă de timp căreia, chiar autorul, îi aparţine cu totul. Similar, animat de o aceeaşi intenţie, este şi articolul: „Postul Creştin şi lumea modernă”, un subiect de o covîrşitoare actualitate.

într-un alt număr al „Cronicii Romanului”, Dia­conul – publicist se opreşte la locul pe care „Frumosul” îl ocupă în ideologia creştină, acesta fiind cea de a treia componenta a „Sfintei Trei­mi”, pentru ca într-o recentă apariţie, să abordeze, creştineşte, mult înţeleap’ta zicere de: „Creşteţi şi vă înmulţiţi”, un „Creşteţi” care statorniceşte dimensiunea ei spirituală.

Ciprian Ignat, un Diacon care slujeşte, deopotrivă şi închinăciunea, ca şi medi­taţia creştină, aşa precum „Cronica Romanului”  îm­pleteşte măiestria pâmîntescului, cu elevaţia sacră. ”  (7 aprilie 2006).

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s