„Momentul Bârjoveanu” – trei suc­cesiuni de anotimpuri de cînd „Bădia” a devenit astral – a culminat la Ro­man, oraşul lui de baştină, pe care atît de mult l-a îndrăgit, cu un complex de „Ave, Magister”, desfăşurat în incinta tradiţională şi primitoare a „Muzeului de Artă”. Mai presus de orice, a fost acel „In Memoriam”, pentru cel care, cu trei ani în urmă, s-a înălţat spre ceruri, nu cu obişnuitul lui „deltaplan”, ci cu neobişnuitul, pentru noi, „psiho-zbor”. Cu acest prilej, s-a ver­nisat o Expoziţie bogată cu lucrări plastice semnate de el şi s-au lansat două apariţii editoriale, purtînd nume­le său: volumul de versuri „Pegasul dă cu copita” şi un ,Album” grafico-pictural. O triadă de rememorări, ce s-a desfăşurat prin strădania excepţională a multora, dar, mai ales, a soţiei artis­tului, a Doamnei Profira Bârjoveanu, care, împreună cu fetele ei, au dovedit preţuire de Vestală şi îndîrjire de Vitoria Lipan. Şi, la toate acestea, s-a ală­turat şi un alt moment cultural, mult aşteptat, în ultimul deceniu, de către oraşul nostru: plecarea la drum a unei edituri laice – „Muşatinia” – care va fi „colegă” cu acea religioasă, existentă mai de demult  „Metanoia”. Urăm tînărului aşezămînt de înţelepciune, şi directoarei acestuia – Emilia Ţuţuianu – multă rodnicie editorială şi vie­ţuire îndelungată.

Constantin Bârjoveanu

într-un articol anterior prezent în „Ziarul de Roman”, am comentat „Pegas”-ul bârjovenian. Se cuvine acum să zăbovim în continuare, la Albumul plastic al acestuia, apărut şi el la Edi­tura „Muşatinia” citată mai sus. De la în­ceput de apreciat formula originală şi atrăgătoare a lui, coperţile, broşate şi nu cartonate, devansînd perimetrul volumului interior, iar grafia textelor apelînd la o diversitate plăcută de ca­ractere tipografice. De asemenea, un alt superlativ al tipăriturii, îl constitu­ie şi arhitectura editorială, ca şi reali­zarea grafo-cromatică a interiorului.
Albumul îşi constituie prima sa parte din „Pictura bisericească”. Aici, pictorul mural al numeroaselor lăca­şuri de închinăciune îmbină de minu­ne, algoritimul sacru al acestui gen, cu nota de contemporaneitate, atît de prezentă în toată creaţia sa. Persona­jele emană, mai ales prin privirea lor, o interiorizare profundă şi o dăruire fi­rească, plină de mult lumesc în faţa viziunii creştinismului. Obişnuiţi cu „Cinele de taină” ale Renaşterii, acum tresărim şi apreciem „regia” lui Bârjo­veanu operată asupra acestui moment emoţionant, autorul prefigurînd o altă repartizare a personajelor şi un alt unghi de redare a acestui grup. îmbră­cămintea păstrează designul arhaic, dar sub faldurile ei se ascunde anato­mia frumoasă, idealizată chiar, a cor­pului omenesc.

Ultima diviziune a Albumului reţine doar cîteva din „Snoavele şi Caricatura” autorului. Aici, pe mai departe domină cultul asupra frumuseţii corpului uman şi, mai ales, a celui feminin, încît parcă, aceste „sacrilegii” ale lui refuză degradarea expresivă şi apelează, mai mult, la o amplificare a perfecţiunii somatice. De aceea, credem că aceste desene ar trebui să se numească „Kalicaturi” şi nu „caricaturi”, în limba elină „Kali” însemnînd frumuseţe. Aşa se explică faptul că autorul, la o astfel de secvenţă, adaugă şi un text, cu tâlcul în cauză.
Ajungînd la finele Albumului şi, mal ales, la pagina ultimă a părţii cu grafieri comentate, ne putem prefigura viziunea estetică a autorului: e un Bârjoveanu ce, în primul moment, îşi scoate, cu hotărîre, spada, după care se îndreaptă către meditaţii filosofice, în vreme ce şterge, cu grijă, luciul de oţel al acesteia, pentru ca, în cele din urmă, să o arunce cît mai departe de el, cerindu-şi, parcă, sieşi, iertare că a poposit, din greşeală, pe o astfel de planetă. „

Constantin Bârjoveanu a fost un pictor TOTAL. Integralitatea artei sale cuprinde aproape tot ceea ce ţine de universul plasticii, de la peisaj şi natură statică şi până la reprezentarea murală bisericească, icoane, portret şi, nu în ultimul rând, caricatură politică.” prof.univ. dr. Tudor Ghideanu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s