note

Note de lector

de Constantin Tomşa

„Printre personalităţile culturii române din secolul al XlX-lea şi din toate timpurile, la loc de cinste, şi-a înscris numele şi Episcopul Melchisedec (Mihai Ştefănescu, n. în ziua de 16. 02. 1823, la Gîrcina, jud. Neamţ, în familia preotului Petru Ştefănescu), cel care, la douăzeci de ani, a îmbrăcat haina monahală şi care, trecut prin mai „multe şcoli înalte”, a fost profesor la Seminarul de la Socola, director şi profesor la cel din Huşi; a slujit Biserica Ortodoxă Română şi ca membru în diferite delegaţii cu misiuni diplomatice (Petersburg – 1868, Bonn – 1875), ca Episcop al Dunării-de-Jos (1865-1879) si al Romanului (1879 – 1892, anul când a decedat). A fost deputat în

Divanul Ad-hoc (1857) si un susţinător al reformelor lui Cuza un militant pentru Independenţă şi pentru unificarea bisericească, văzând în aceasta un mijloc de susţinere a unităţii noastre naţionale.Ca istoric şi cărturar de mareprestigiu, a elaborat manuale pentru învăţămîntul teologic, a publicat numeroase studii, dintre care se disting cele două Chronici: a Episcopiei Huşilor si a Romanului şi a Episcopiei de Roman. Întreaga sa activitate cărturărească şi ştiinţifică a consti­tuit argumentul primirii în Academia Română / Societatea Academică Română (1870, apoi, după retragerea din 1873, realegerea sa în 1879).Toate aceste date despre viaţa şi opera „Marelui Episcop” şi încă multe altele le-am aflat din studiul introductiv .Autocefalia – premisă a Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române” semnat de prof. univ. dr. emerit TudorGhideanu de la Universitate! „Alexandru loan Cuza” din laşi cel care a îngrijit ediţia, a asigura transliterarea, a întocmit notele ş comentariile pentru editarea lucrării „Chronica Romanului şi a Episcopiei de Roman”, compusă

după documente naţional- române şi străine, edite şi inedite de Episcopul Dunării-de-Jos Melchisedec”, ediţie ce „apare cu binecuvîntarea şi sprijinul Preasfinţitului dr. loachim Băcăuanul, la împlinirea a 600 de ani de atestare documentară a Episcopiei Romanului” şi la o sută treizeci si cinci de ani de la prima ediţie (voi. I, 1874; voi. II, 1875). Cartea pe care o sem­nalăm a fost tipărită sub emble­ma Ed. „Muşatinia” din Roman (Director: Emilia Ţutuianu- Dospinescu), editură devenit cunoscută nu numai în municipiul de la confluenţa rîurilor Moldova şi Şiret, ci şi peste graniţele aces­tuia. Şi de această dată, Ed. „Muşatinia” îşi înscrie în pal­mares o carte de excepţie, apărută în condiţii grafice şi tipografice  excelente.

Volumul la care ne referim conţine o primă parte – „Chronica Romanului şi a Episcopiei de Roman, de la anul 1392 pînă la anul 1714″ – structurată în mai multe capitole, a căror importanţă poate fi constatată fie şi numai prin transcrierea titlurilor: „Vechimea oraşului Roman şi cetăţile sale”, „Târgul Romanului, administraţia, locuitorii săi, comerţul şi dările din vechime”, „Bisericile vechi ale Romanului”, „Începutul ierarhiei bisericeşti în Moldova”, „Arhiepiscopia Ochridei şi jurisdicţia ei canonică asupra Bisericilor din Dacia”, „Conflictul Moldovei cu Patriarhia”, „Documentul Mitropolitului Georgie despre Autocefalia Bisericii Moldovei”. Cea de-a doua parte „Chronica Episcopiei de Roman, de la anul 1714 pînă în zilele noastre (1874- 1875)” , după două capitole în care descoperim informaţii despre „Vechea Biserică a Episcopiei de Roman” şi „Mitropolia sau Episcopia de Roman”, sunt prezentate date despre 48 de „Mitropoliţi şi Episcopi de Roman”, ce s-au ostenit în acest aşezămînt de credinţă şi de cultură, de la Calist, cel dintîi Episcop de Roman (conform unui document din timpul lui Ştefan cel Mare, 1445), la Isaia Dioclias Vicol, ultimul menţionat, ales în 1873.”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s